• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rozkład dnia w przedszkolu

Email

6.00 – 8.00 – schodzenie sie dzieci, swobodne zabawy, prace porządkowe, wspólne przygotowanie się do zajęć, tworzenie okzji do wymiany informacji.

BEZPŁATNY POBYT W PRZEDSZKOLU

8.00 – 8.15 – ćwiczenia poranne

8.15.- 8.45 – stwarzanie okazji do swobodnych rozmów z nauczycielami i rówieśnikami, swobodne zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8.45– 9.00 – przygotowanie do sniadania, czynności porządkowe i higieniczne

9.00– 9.30 – śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania

9.30 - 9.45 – zajęcia dydaktyczno - wychowawcze organizowane z całą grupą

9.45 - 11.30 – zajęcia organizowane z grupa i w zespołach przewidziane planem wychowawczo - dydaktycznym, zorganizowana aktywność ruchowa

11.30 - 12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, kształtowanie czynników sanitarno - higienicznych

12.00-12.30- obiad

12.30 - 13.45 - swobodne zabawy w kącikach zaintersowań, spacery, wycieczki - uzaleznione od pory roku

13.45 - 14.00 - przygotowanie do podwieczorku

14.00 - 14.30 - podwieczorek

14.30 - 17.00 - zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca stymulacyjna prowadzona indywidualnie bądź w małych grupkach, obserwacje przyrodnicze, rozchodzenie się dzieci. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania- praca stymulacyjna. organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.