• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O nas

Email

Przedszkole Miejskie nr 5 w Będzinie swoją działalność rozpoczęło w 1965 roku. Było jedynym przedszkolem na terenie nowo powstającego osiedla na wzgórzu Syberka.

Od 1 września 2003 roku w przedszkolu funkcjonuje oddział specjalny, który jest oddziałem wczesnej interwencji edukacyjnej, przeznaczonym dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, dla dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami, w tym także w zakresie ruchowym. Dlatego też przeprowadzono wcześniej adaptację przedszkola polegającą na likwidacji barier architektonicznych w budynku i przed nim dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową.

Celem działalności oddziału jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju małego dziecka od chwili skierowania go do placówki aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Obecnie funkcjonują 4 oddziały i oddział specjalny. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00.

Pieczołowicie pielęgnowany ogród stanowi miejsce organizacji zajęć, zabaw, plenerów malarskich i imprez środowiskowych. Bardzo ważna dla funkcjonowania przedszkola jest współpraca z rodzicami, którzy są sojusznikami wszelkich przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycielki na placówce oraz sponsorami nowych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wyposażenia i wystroju sal zajęć i zabaw.


Przedszkole Miejskie nr 5 z
..założenia jest instytucją otwartą, umożliwiającą kontakt każdemu potrzebującemu rady i pomocy w wychowaniu. W przedszkolu prócz wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dodatkowo zatrudnieni są specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.