• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
O prawach dziecka

Prawa dziecka w naszym przedszkolu

Email
• prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego
• prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień


• prawo do życia bez przemocy i poniżania
• prawo do szczególnej opieki i troski
• prawo do nauki religii
• prawo do tożsamości
• prawo do poszanowania jego godności osobistej
• prawo do akceptacji takim jakim jest
• prawo do wypoczynku
• prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
• prawo do prywatności, intymności
• prawo do aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
• prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
• prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania
• prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których
można się zwrócić

• prawo do zdrowych posiłków
• prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo nauki
regulowania własnych potrzeb