• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Dla rodziców

Procedura "Niebieskiej Karty"

Email

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DOSTRZEŻENIA STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC UCZNIA W RODZINIE

– procedura „Niebieskiej Karty”

Podstawa prawna opracowania:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

 

Zgodnie z art.9d ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez procedurę „Niebieskiej Karty” należy rozumieć ogół czynności podejmowanych

i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez przedstawicieli m.in. jednostek oświaty.

Wszczęcie procedury powinno następować w sytuacji, w której zaistnieje podejrzenie stosowania przemocy, bez konieczności poparcia go żadnymi dowodami, czy okolicznościami, a już dalsze prowadzenie procedury wymaga, aby przypuszczenia były stosownie uzasadnione.

 

Procedura postępowania stosowana przez pracowników Przedszkola Miejskiego nr 5

w Będzinie w przypadku powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec dziecka

w rodzinie.

 

 1. Dostrzeżenie stosowania przemocy.
 2. Zgłoszenie problemu Dyrektorowi placówki.
 3. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty A”
 4. W obecności rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wobec którego istnieje podejrzenie stosowania przemocy. Jeżeli wobec nich istnieje podejrzenie sprawcy przemocy, rozmowę z dzieckiem podejmuje się w obecności osoby pełnoletniej najbliższej w rozumieniu art. 115§ 11 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeksu Karnego.
 5. W przypadku niemożności nawiązania bezpośredniego kontaktu z ofiarą przemocy, formularz wypełnia się bez jego udziału.
 6. Formularz „Niebieskiej Karty –A” wypełnia pracownik oświatowy, który powziął podejrzenie o stosowaniu wobec dziecka przemocy.
 7. Rozmowę z osobą, co do której jest powzięte podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi

i poszanowania godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

 1. Działania a z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.
 2. Opiekun ofiary przemocy nie będący sprawcą przemocy otrzymuje formularz „Niebieskiej Karty B” czyli pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 3. W ciągu 7 dni placówka ma obowiązek przekazania  karty do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Kopia dokumentacji zostaje również w placówce, która odpowiedzialna jest za wszczęcie procedury.