• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Artykuły

Warto czytać

Email

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, ignorowanie ich potrzeb psychicznych i umysłowych, brak czasu i wszechobecność telewizji powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne.
wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą.Dziecko, które ma mały zasób słów, będzie miało problemy z myśleniem, gdyż język jest narzędziem myślenia, również matematycznego.
Dziecko, które nie rozumie wielu słów i ma małą wiedzę nie będzie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej nie wymagającej wysiłku telewizji.


W ten sposób koło się zamyka - słabo czytające dzieci coraz mniej czytają. co piąty polski nastolatek - wg badań prof. Z. Kwiecińskiego z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu - jest funkcjonalnym analfabetą.
Jest tylko jeden skuteczny sposób, aby uczynić czytanie równie lub bardziej atrakcyjnym od telewizji - jest to głośne czytanie dziecku w przyjaznej atmosferze. Dziecko czuje się wtedy ważne i kochane, jego wiedza językowa i ogólna poszerza się i za kilka lat bez trudu i chętnie samo będzie czytać.
Trzeba zainwestować co najmniej 10 - 12 lat w głośne czytanie dziecku by wychować czytelnika, nikt bowiem nie rodzi się czytelnikiem.

Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości ponieważ:
1. Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta nie nadąża ze zmianami we współczesnym świeci.
2. czytani chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.
3. czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury.

Zalety głośnego czytania dzieciom:

- budzenie mocnej więzi emocjonalnej między dorosłym a dzieckiem,
- tworzenie skojarzenia aktu wspólnego czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa,
- kształtowanie nawyku czytania,
- rozbudzanie w dziecku ciekowości świata i ułatwianie zrozumienia siebie i innych,
- daje możliwość lepszego zrozumienia tekstu,
- przekazywanie ważnych treści życiowych w niezwykle atrakcyjny i akceptowany przez dzieci sposób, bez karcenia, pouczania,
- rozwijanie osobowości dziecka, pomoc w kształtowaniu systemu wartości,
- pobudzanie wyobraźni, postawy twórczej oraz pomysłowości,
- wspieranie osobowości dziecka, rozwiązywanie dziecięcych problemów przez przykład bohaterów,
- wzmacnianie motywacji do bycia aktywnym i otwartym,
- wyciszanie, uspokajanie, odprężanie, usypianie,
- rozbudzanie postaw prospołecznych.

nauczycielka - Ilona Kawa