• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

Email

Komunikat

 

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli)  do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

 

Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat

 

Informacja dla rodziców dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin

Przedszkole dokona rozliczenia wpłat za posiłki i dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

 

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia i zadeklarowanych dodatkowych godzin pobytu dziecka w przedszkolu będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez przedszkole usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do przedszkola w kwietniu.

 

 

Apel do rodziców i uczniów

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i stosowanie się  do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Prosimy o ograniczenie kontaktów towarzyskich i opuszczanie domów jedynie wówczas,  gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Rekomendujemy by dzieci swój czas bez szkoły lub przedszkola  przeznaczyły na rozwój, naukę, gry i zabawy np. w sieci #online.

Pozostańcie w domach. W trosce o bezpieczeństwo swoje, jak i bliskich. Wspólnie jesteśmy za siebie odpowiedzialni.

Oprócz tego apelujemy, żeby zachować w tym wyjątkowym okresie specjalne środki ostrożności polegające na :

 • unikaniu placów zabaw;
 • unikaniu zatłoczonych miejsc;
 • nieorganizowaniu spotkań towarzyskich, gier i zabaw zespołowych (również na placach zabaw, osiedlowych piaskownicach czy boiskach);
 • niewychodzeniu na spotkania w miejsca, które sprzyjają gromadzeniu się dzieci  i młodzieży;
 • spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu;

Lekarze uważają, że można wyjść z dzieckiem na spacer, jest to wręcz wskazane. Ważne jednak by unikać skupisk ludzi. Starać się niczego nie dotykać, zwłaszcza urządzeń na placach zabaw.

Prosimy o zachowanie spokoju, razem podejmijmy odpowiednie kroki, które zabezpieczą nas i osoby w naszym otoczeniu przed zakażeniem.

 

Rekomendowane strony internetowe z zadaniami interaktywnymi dla dzieci w wieku przedszkolnym:

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4
https://www.matzoo.pl/zerowka
https://eduzabawy.com/karty_pracy/
http://bystredziecko.pl/nauka-czytania-sylaby-otwarte/

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

 

Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem budzi w nas różne emocje, szczególne lęk i obawy z nim związane. Doświadczamy tego my dorośli, ale również nasze dzieci. Są one spostrzegawcze i zauważają więcej niż nam się wydaje. Łatwo wyczuwają i "zarażają'' się naszymi emocjami. Stąd ważna jest rozmowa z naszymi pociechami na ten temat. Istotne jest, aby dzieciom dać jasny i prosty przekaz o chorobie. Dzieciom należy wyjaśnić, na czym polega zagrożenie. Należy przy tym dać dzieciom szanse na zadawanie pytań oraz na szczerą rozmowę. Odpowiadajmy na pytania nawet na te, które w naszym poczuciu mogą być śmieszne czy banalne, bo przecież jeśli dziecko nas pyta, to znaczy, że szanuje nasze zdanie. Pamiętajmy jednak, aby dostosować język do wieku dziecka, aby nie zagalopować się i dodatkowo nie straszyć. Nie warto też kłamać czy wymyślać własne historie po to, by dziecko zupełnie nie wiedziało, co się dzieje. Najmłodsze dzieci mają ograniczone możliwości do rozumienia rzeczy abstrakcyjnych lub metafor - rozumieją wszystko dosłownie. Jeśli słyszą, że są ukrytymi nosicielami jakiegoś wirusa, z powodu którego chorują dziadkowie, to jest dla nich komunikat o ich konkretnych dziadkach lub babciach. Należy wytłumaczyć im wówczas, że to absolutnie nie jest tak, że są chore czy robią coś złego, trzeba zdjąć z nich poczucie winy. Oprócz rozmowy, ważne jest, aby pokazywać dzieciom, jak należy się zachowywać (np.  wspólne mycie rąk) i pamiętajmy, ze to my jesteśmy dla nich wzorcem. Ponadto starajmy się utrzymać rytm dnia, co pozwoli zachować poczucie bezpieczeństwa,

Dzięki rozmowie i tłumaczeniu dziecięcy strach przed nieznanym może się zmniejszyć i zostać oswojony. Cenną pomocą dla rodziców może być opowiadanie o wirusie, opracowane przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz, które zostało przetłumaczone m.in. na język polski.

 

Treść jest dostępna bezpłatnie na https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf

 

 

Pozdrawiam i życzę spokoju nie tylko podczas rozmów z dziećmi.

 

Psycholog Małgorzata Margasińska

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

 

 1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

Ważne!


Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 r., Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. (źródło informacji www.men.gov.pl;  https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach).

„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.  Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego informuje, że placówka dysponuje 25 wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. W tym 23 miejsca w oddziale ogólnodostępnym i 2 w oddziale specjalnym.

Szanowni rodzice w zakładce "rekrutacja" znajdują się informacje

oraz dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

Zachęcam rodziców dzieci, nie tylko tych uczęszczających na zajęcia logopedyczne,

do śledzenia Kącika logopedycznego. Znajdą go Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładkach.

Zamieszczam tam informacje dotyczące terapii mowy i artykulacji oraz propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych,

które można wykonywać z dziećmi w domu.

 

 

 

W naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs na wiersz o tematyce SMOGU.

Grupą docelową był personel przedszkola.

Bezwzględną większością głosów wygrał wiersz autorstwa starszej pielęgniarki Alicji Szeląg.

 

"SMOG"

Smog nas niszczy, smog nas zżera,

smog nam zdrowie już zabiera.

My nie damy się smogowi,

więc musimy coś z tym zrobić.

Najważniejsze oczywiście,

by powietrze było czyste.

Byśmy się nie zatruwali

i o środowisko dbali.

Bo to nasza wspólna rzecz,

by powietrze czyste mieć.

 

 


 

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM,

którzy oddali swój głos na nasz projekt w budżecie obywatelskim

Dziękujemy za wsparcie Waszym głosem

 

 

 

 

 

 

Kochane PRZEDSZKOLAKI,

z okazji Waszego święta,

życzymy Wam, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego,

uśmiechu od ucha do ucha,

nieustającego odkrywania piękna i wspaniałości świata,

rozwijania swoich licznych talentów

oraz niezapomnianych chwil spędzonych w przedszkolu.

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wsparli akcję "Ubrania do oddania".

Z dumą informujemy, ze udało nam się zebrać 109,2 kg ubrań.

Uzyskane w ten sposób pieniądze otrzyma od fundacji Weronika Urbańska.

Zostaną one przeznaczone na jej rehabilitację.

Dziękujemy za tak wielkie serce i wsparcie akcji.

 

 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne,

rozpoczynające nowy rok szkolny 2019/2020,

które odbędzie się we wszystkich grupach przedszkolnych

dnia 03.09.2019r (wtorek) o godzinie 16.00

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia

Pierwszego w Będzinie informuje, że placówka nie dysponuje

wolnymi miejscami na rok szkolny 2019/2020

i w związku z tym nie ogłasza naboru dodatkowego.

 


Zapraszamy nowo przyjęte dzieci na rok szkolny 2019/2020 na zajęcia otwarte,

które odbywać się będą 17, 18, 19 czerwca 2019 od godz. 10:00 do 11:00

w grupie ,,Żabki".

 

Nasze przedszkole dołączyło do akcji pomocy młodej osobie niepełnosprawnej -

Weronice Urbańskiej.

Akcja ma na celu wsparcie w zbieraniu funduszy na rehabilitację Weroniki.

Nie wymaga od Państwa wiele wysiłku - wystarczy przejrzeć szafy i przynieść do przedszkola rzeczy,

które są niepotrzebne.

Uznaliśmy, ze wiosna to dobry czas - często robimy porządki w szafach.

Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach i ulotkach poniżej

oraz w przedszkolu.

Akcję koordynuje grupa III - Wiewiórki.

 

 

 

 

 

Informujemy, że z dniem 23 kwietnia strajk w naszej placówce zostaje zawieszony. Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość w czasie trwania protestu. We wtorek 23 kwietnia wszystkie oddziały funkcjonują normalnie.

Będzin i podległe miastu instytucje podczas zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek strajku nauczycieli dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich rodziców.

Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zaoferowały miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli w dniach 11 – 17 kwietnia 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy placu Prof. Włodzimierza Wójcika 1   organizuje w dniach 11 - 17 kwietnia 2019 r. szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych. Dzieci będą mogły zagrać w gry planszowe, wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz czytelniczych. Godziny proponowanych zajęć to 7.30 – 15.30. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od lat 4 i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia będą odbywać się w:

1. Bibliotece Głównej - Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, tel. 32 267 48 28 (60 dzieci);

2. Filia nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 32 267 48 05 (30 dzieci);

3. Filia nr 2 – Warpie, ul. rtm Witolda Pileckiego 1, tel. 32  761 62 95 (20 dzieci);

4. Filia nr 3 – Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, tel. 32 775 85 85 (30 dzieci);

5. Filia nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44, tel. 32 267 51 68 (30 dzieci);

6. Filia nr 5 – Grodziec, plac Skarbińskich 1, tel. 267 51 20 (30 dzieci).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4. Od godz. 7.00 do 15.00 dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin. Ponadto w Centrum Sportowo– Konferencyjnym „Sportowa Dolina” zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne (godz. 7.00 - 15.00). Więcej informacji: tel. 789 442 323.

 

Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza dzieci od 11 kwietnia 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 do swojej siedziby w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43 oraz do Filii Ośrodka w Grodźcu Plac Skarbińskich 1. Uczniowie i wychowankowie będzińskich szkół i przedszkoli mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych (do 20 os.), projekcji bajek na dużym ekranie (do 50 os.). Dla chętnych zorganizowane zostaną również   zajęcia kreatywno-ruchowe (do 20 os.) oraz zajęcia artystyczne (do 20 os.). Więcej informacji udzielają: Ośrodek Kukltury w Będzine - dział animacji 32 775 82 00 wew.16 oraz Filia Ośrodka w Grodźcu tel. 32 760 25 57.

Muzeum Zagłębia w Będzinie

Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15 zaprasza dzieci od 11 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 na bezpłatne zwiedzanie Pałacu Mieroszewskich, a o 11.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem.  12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 12.00 do 13.00  pracownicy muzem zapraszają uczniów szkół podstawowych na spotkanie z historykiem: „Jak zostać rycerzem”  oraz o godz.11.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem. 16  kwietnia 2019 r. od godz.9:00 do 16.00 dzieci będą miały mozliwość zwiedzenia zamku, a o godz. 11.00 podziemi. 17 kwietnia 2019 r. w godz. od 10.00 do 12.00 odbęda się warsztaty z wykonywania wiosennych wianków w Pałacu Mieroszewskich. Od 12.00 do 13.00 w Pałacu Mieroszewskich będzie mieć miejsce zabawa muzelana „Coś tu nie gra”.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie pod numerem telefonu 32 267-77-07 (wew. 28).

Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć.

Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciuisia Pierwszego informuje, że podczas strajku może zapewnić opiekę 25 dzieciom.

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM !

 

 

Zapraszamy na KIERMASZ WIELKANOCNY.

Prosimy dzwonić: sala nr 3

 

 

Dzieci oraz nauczycielki z grupy "Pszczółki" składają serdeczne podziękowania panu Adamowi Andrzejewskiemu, panu Marcinowi Cewce, panu Andrzejowi Kazanie oraz panu Marcinowi Koniecznemu za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

 

malarz


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie informuje, że placówka posiada 33 wolne miejsca na rok szkolny 2019/20

 

UWAGA!

Na podstawie zarządzenia Nr 0050.8.2019 Prezydenta Miasta Będzin z dnia 10 stycznia 2019roku w sprawie ustalania terminów

przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez miasto Będzin ustalono terminy dyżurów letnich.

Nasze przedszkole pełni dyżur od 01.07 - 31.07.2019 r.

Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu podczas dyżuru proszeni są o wypełnienie i dostarczenie

karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r.

 

 

 

W ramach akcji "Książka dla szpitala" ogłaszamy jak co roku zbiórkę używanych książeczek dla dzieci młodszych oraz starszych, która potrwa do 21 grudnia. 

lider kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom - Ilona Kawa

 

OGŁOSZENIE

Prosimy, aby dzieci, które objęte są w przedszkolu terapią logopedyczną, przyniosły zeszyt A4,

do którego będziemy wklejać prace i zadania domowe.

 

Email

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkolaki z grupy IV zajęły I miejsce w Przeglądzie Małych Form Scenicznych. Serdecznie gratulujemy !

 

 

Nauczycielki z grupy "Żabek" składają gorące podziękowania p. Olafowi Oleszczukowi i p. Konradowi Siudyle za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

Katarzyna Przybyła, Katarzyna Pawlak

 

Witamy na naszej stronie internetowej

W codziennym funkcjonowaniu przedszkola, poprzez edukację w formie zabawy maksymalizujemy szanse rozwoju osobowości każdego dziecka, wspomagamy kreowanie się jego indywidualności i samodzielności, kształtujemy dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi. W przedszkolu dziecko uczy się wiadomości i rozwija swoje zainteresowania podczas zabawy tematycznej, konstrukcyjnej, nabywa sprawności przede wszystkim w zabawie funkcjonalnej. Sens zabawy jako całościowej formy zachowania dziecka w wieku przedszkolnym nie wyczerpuje się w jej wpływie na działalność poznawczą i praktyczną. Jest zabawa jednocześnie wprowadzeniem dziecka w świat społeczny, w rządzące nim prawa, w jego systemy wartości. staje się to możliwe, gdyż na miejsce realnego świata stwarza się świat fantazji i nie tylko taki, który można sobie tylko wyimaginować, lecz taki w którym można działać, realizując najśmielsze pomysły, ucieleśniając w nim różne formy społecznej aktywności.

MISJA

Misja Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie:

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Naszym celem jest:

- tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka
- stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo – opiekuńczego
- zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka
- dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych
- tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.