• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

Email

REGULAMIN KONKURSU

RODZINNA PALMA WIELKANOCNA

 


palma

Koordynator konkursu: Ilona Kawa (nauczyciel katecheta)


CELE KONKURSU:

- kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych,

- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i rodziców,

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci,

- zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym,

- pielęgnowanie więzi rodzinnych,

- propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.

PRZEDMIOT KONKURSU:

- palma wielkanocna – wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej,

- założeniem konkursu jest rodzinne wykonanie pracy (dziecka wraz z rodzicami/dziadkami/rodzeństwem itd.),

- materiały użyte do wykończenia palmy mogą być zarówno naturalne, jak i sztuczne.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie,

- każda praca powinna być opatrzona trwale metryczką z informacją z następującymi danymi: imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwa grupy,

- prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez koordynatora,

- wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie naszej placówki (prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane uczestnikom konkursu),

- dla zwycięzców konkursu Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody,

- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

KRYTERIUM OCENY PRAC:

- walory artystyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły, technika wykonania pracy),

- walory estetyczne (staranność, dokładność wykonania),

- różnorodność użytych materiałów,

- pomysłowość, kreatywność.

 

TERMIN  składania prac: 12.04.2019r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.04.2019r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM !

 

 

Zapraszamy na KIERMASZ WIELKANOCNY.

Prosimy dzwonić: sala nr 3

 

 

Dzieci oraz nauczycielki z grupy "Pszczółki" składają serdeczne podziękowania panu Adamowi Andrzejewskiemu, panu Marcinowi Cewce, panu Andrzejowi Kazanie oraz panu Marcinowi Koniecznemu za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

 

malarz


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie informuje, że placówka posiada 33 wolne miejsca na rok szkolny 2019/20

 

UWAGA!

Na podstawie zarządzenia Nr 0050.8.2019 Prezydenta Miasta Będzin z dnia 10 stycznia 2019roku w sprawie ustalania terminów

przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez miasto Będzin ustalono terminy dyżurów letnich.

Nasze przedszkole pełni dyżur od 01.07 - 31.07.2019 r.

Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu podczas dyżuru proszeni są o wypełnienie i dostarczenie

karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r.

 

 

 

W ramach akcji "Książka dla szpitala" ogłaszamy jak co roku zbiórkę używanych książeczek dla dzieci młodszych oraz starszych, która potrwa do 21 grudnia. 

lider kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom - Ilona Kawa

 

OGŁOSZENIE

Prosimy, aby dzieci, które objęte są w przedszkolu terapią logopedyczną, przyniosły zeszyt A4,

do którego będziemy wklejać prace i zadania domowe.

 

Email

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkolaki z grupy IV zajęły I miejsce w Przeglądzie Małych Form Scenicznych. Serdecznie gratulujemy !

 

 

Nauczycielki z grupy "Żabek" składają gorące podziękowania p. Olafowi Oleszczukowi i p. Konradowi Siudyle za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

Katarzyna Przybyła, Katarzyna Pawlak

 

Witamy na naszej stronie internetowej

W codziennym funkcjonowaniu przedszkola, poprzez edukację w formie zabawy maksymalizujemy szanse rozwoju osobowości każdego dziecka, wspomagamy kreowanie się jego indywidualności i samodzielności, kształtujemy dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi. W przedszkolu dziecko uczy się wiadomości i rozwija swoje zainteresowania podczas zabawy tematycznej, konstrukcyjnej, nabywa sprawności przede wszystkim w zabawie funkcjonalnej. Sens zabawy jako całościowej formy zachowania dziecka w wieku przedszkolnym nie wyczerpuje się w jej wpływie na działalność poznawczą i praktyczną. Jest zabawa jednocześnie wprowadzeniem dziecka w świat społeczny, w rządzące nim prawa, w jego systemy wartości. staje się to możliwe, gdyż na miejsce realnego świata stwarza się świat fantazji i nie tylko taki, który można sobie tylko wyimaginować, lecz taki w którym można działać, realizując najśmielsze pomysły, ucieleśniając w nim różne formy społecznej aktywności.

MISJA

Misja Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie:

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Naszym celem jest:

- tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka
- stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo – opiekuńczego
- zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka
- dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych
- tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.