• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

Email


 

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM,

którzy oddali swój głos na nasz projekt w budżecie obywatelskim

Dziękujemy za wsparcie Waszym głosem

 

 

 

 

 

 

Kochane PRZEDSZKOLAKI,

z okazji Waszego święta,

życzymy Wam, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego,

uśmiechu od ucha do ucha,

nieustającego odkrywania piękna i wspaniałości świata,

rozwijania swoich licznych talentów

oraz niezapomnianych chwil spędzonych w przedszkolu.

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wsparli akcję "Ubrania do oddania".

Z dumą informujemy, ze udało nam się zebrać 109,2 kg ubrań.

Uzyskane w ten sposób pieniądze otrzyma od fundacji Weronika Urbańska.

Zostaną one przeznaczone na jej rehabilitację.

Dziękujemy za tak wielkie serce i wsparcie akcji.

 

 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne,

rozpoczynające nowy rok szkolny 2019/2020,

które odbędzie się we wszystkich grupach przedszkolnych

dnia 03.09.2019r (wtorek) o godzinie 16.00

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia

Pierwszego w Będzinie informuje, że placówka nie dysponuje

wolnymi miejscami na rok szkolny 2019/2020

i w związku z tym nie ogłasza naboru dodatkowego.

 


Zapraszamy nowo przyjęte dzieci na rok szkolny 2019/2020 na zajęcia otwarte,

które odbywać się będą 17, 18, 19 czerwca 2019 od godz. 10:00 do 11:00

w grupie ,,Żabki".

 

Nasze przedszkole dołączyło do akcji pomocy młodej osobie niepełnosprawnej -

Weronice Urbańskiej.

Akcja ma na celu wsparcie w zbieraniu funduszy na rehabilitację Weroniki.

Nie wymaga od Państwa wiele wysiłku - wystarczy przejrzeć szafy i przynieść do przedszkola rzeczy,

które są niepotrzebne.

Uznaliśmy, ze wiosna to dobry czas - często robimy porządki w szafach.

Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach i ulotkach poniżej

oraz w przedszkolu.

Akcję koordynuje grupa III - Wiewiórki.

 

 

 

 

 

Informujemy, że z dniem 23 kwietnia strajk w naszej placówce zostaje zawieszony. Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość w czasie trwania protestu. We wtorek 23 kwietnia wszystkie oddziały funkcjonują normalnie.

Będzin i podległe miastu instytucje podczas zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek strajku nauczycieli dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich rodziców.

Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zaoferowały miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli w dniach 11 – 17 kwietnia 2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy placu Prof. Włodzimierza Wójcika 1   organizuje w dniach 11 - 17 kwietnia 2019 r. szereg zajęć kulturalno-edukacyjnych. Dzieci będą mogły zagrać w gry planszowe, wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz czytelniczych. Godziny proponowanych zajęć to 7.30 – 15.30. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od lat 4 i dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia będą odbywać się w:

1. Bibliotece Głównej - Oddział dla dzieci i młodzieży, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, tel. 32 267 48 28 (60 dzieci);

2. Filia nr 1 – Ksawera, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 32 267 48 05 (30 dzieci);

3. Filia nr 2 – Warpie, ul. rtm Witolda Pileckiego 1, tel. 32  761 62 95 (20 dzieci);

4. Filia nr 3 – Dworzec, plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3, tel. 32 775 85 85 (30 dzieci);

5. Filia nr 4 – Łagisza, ul. Pokoju 44, tel. 32 267 51 68 (30 dzieci);

6. Filia nr 5 – Grodziec, plac Skarbińskich 1, tel. 267 51 20 (30 dzieci).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4. Od godz. 7.00 do 15.00 dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin. Ponadto w Centrum Sportowo– Konferencyjnym „Sportowa Dolina” zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne (godz. 7.00 - 15.00). Więcej informacji: tel. 789 442 323.

 

Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie zaprasza dzieci od 11 kwietnia 2019 r. w godz. od 8.00 do 14.00 do swojej siedziby w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43 oraz do Filii Ośrodka w Grodźcu Plac Skarbińskich 1. Uczniowie i wychowankowie będzińskich szkół i przedszkoli mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych (do 20 os.), projekcji bajek na dużym ekranie (do 50 os.). Dla chętnych zorganizowane zostaną również   zajęcia kreatywno-ruchowe (do 20 os.) oraz zajęcia artystyczne (do 20 os.). Więcej informacji udzielają: Ośrodek Kukltury w Będzine - dział animacji 32 775 82 00 wew.16 oraz Filia Ośrodka w Grodźcu tel. 32 760 25 57.

Muzeum Zagłębia w Będzinie

Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą przy ul. Gzichowskiej 15 zaprasza dzieci od 11 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 na bezpłatne zwiedzanie Pałacu Mieroszewskich, a o 11.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem.  12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 12.00 do 13.00  pracownicy muzem zapraszają uczniów szkół podstawowych na spotkanie z historykiem: „Jak zostać rycerzem”  oraz o godz.11.00 na zwiedzanie podziemi miejskich z przewodnikiem. 16  kwietnia 2019 r. od godz.9:00 do 16.00 dzieci będą miały mozliwość zwiedzenia zamku, a o godz. 11.00 podziemi. 17 kwietnia 2019 r. w godz. od 10.00 do 12.00 odbęda się warsztaty z wykonywania wiosennych wianków w Pałacu Mieroszewskich. Od 12.00 do 13.00 w Pałacu Mieroszewskich będzie mieć miejsce zabawa muzelana „Coś tu nie gra”.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzeum Zagłębia w Będzinie pod numerem telefonu 32 267-77-07 (wew. 28).

Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć.

Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciuisia Pierwszego informuje, że podczas strajku może zapewnić opiekę 25 dzieciom.

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM !

 

 

Zapraszamy na KIERMASZ WIELKANOCNY.

Prosimy dzwonić: sala nr 3

 

 

Dzieci oraz nauczycielki z grupy "Pszczółki" składają serdeczne podziękowania panu Adamowi Andrzejewskiemu, panu Marcinowi Cewce, panu Andrzejowi Kazanie oraz panu Marcinowi Koniecznemu za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

 

malarz


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie informuje, że placówka posiada 33 wolne miejsca na rok szkolny 2019/20

 

UWAGA!

Na podstawie zarządzenia Nr 0050.8.2019 Prezydenta Miasta Będzin z dnia 10 stycznia 2019roku w sprawie ustalania terminów

przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez miasto Będzin ustalono terminy dyżurów letnich.

Nasze przedszkole pełni dyżur od 01.07 - 31.07.2019 r.

Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu podczas dyżuru proszeni są o wypełnienie i dostarczenie

karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r.

 

 

 

W ramach akcji "Książka dla szpitala" ogłaszamy jak co roku zbiórkę używanych książeczek dla dzieci młodszych oraz starszych, która potrwa do 21 grudnia. 

lider kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom - Ilona Kawa

 

OGŁOSZENIE

Prosimy, aby dzieci, które objęte są w przedszkolu terapią logopedyczną, przyniosły zeszyt A4,

do którego będziemy wklejać prace i zadania domowe.

 

Email

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkolaki z grupy IV zajęły I miejsce w Przeglądzie Małych Form Scenicznych. Serdecznie gratulujemy !

 

 

Nauczycielki z grupy "Żabek" składają gorące podziękowania p. Olafowi Oleszczukowi i p. Konradowi Siudyle za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

Katarzyna Przybyła, Katarzyna Pawlak

 

Witamy na naszej stronie internetowej

W codziennym funkcjonowaniu przedszkola, poprzez edukację w formie zabawy maksymalizujemy szanse rozwoju osobowości każdego dziecka, wspomagamy kreowanie się jego indywidualności i samodzielności, kształtujemy dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi. W przedszkolu dziecko uczy się wiadomości i rozwija swoje zainteresowania podczas zabawy tematycznej, konstrukcyjnej, nabywa sprawności przede wszystkim w zabawie funkcjonalnej. Sens zabawy jako całościowej formy zachowania dziecka w wieku przedszkolnym nie wyczerpuje się w jej wpływie na działalność poznawczą i praktyczną. Jest zabawa jednocześnie wprowadzeniem dziecka w świat społeczny, w rządzące nim prawa, w jego systemy wartości. staje się to możliwe, gdyż na miejsce realnego świata stwarza się świat fantazji i nie tylko taki, który można sobie tylko wyimaginować, lecz taki w którym można działać, realizując najśmielsze pomysły, ucieleśniając w nim różne formy społecznej aktywności.

MISJA

Misja Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie:

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Naszym celem jest:

- tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka
- stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo – opiekuńczego
- zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka
- dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych
- tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.